یادداشت روز خوزپرس: به قلم کریم محرمی راد؛ نقطه آغاز و مقابل صلح با دیگران/ برای صلح با خود و دیگران نیاز به شناخت “مصلحت” است !

 نقطه مقابل صلح  تفرقه و دشمنی( جنگ) است .

جنگ درونی با عقلانیت و حق پذیری به صلح می رسد و از نشانه های آن محبت و احترام ( مهربانی ) با هم نوعان است .

باور کنیم سخت ترین دشمن در درون ماست و آن جهل ماست .

درمان جهل سوال برای نادانسته ها و سکوت در جایی که حکمی نمی دانیم یا به ما مرتبط نیست .

نقطه آغاز صلح با دیگران صلح با خویشتن است .  

صلح با خویشتن از پذیرش خویش با همه استعدادها ، ضعف ها و قوت ها و تلاش برای بهبود واقعی خویش است .

جنگ درونی با خویش باعث گفتار و رفتار منفی با خویش می شود !

صلح با خویش آغاز از بین بردن فساد و اذیت از خویش در حوزه افکار ، احساسات و رفتار است

برای صلح با خود و دیگران نیاز به شناخت “مصلحت” است !

مصلحت عمل با حکمت است .

مصلحت شناخت موقعیت و موضع گیری با حکمت است .

مصلحت شناخت مخاطب و ارتباط و گفتار با حکمت است .

مصلحت باعث سلامت و رشد است .

مصلحت منفعت اندیشی برای ثروت ، قدرت ، شهرت ، فرار از ترس ، فرار از مسوولیت نیست .

مصلحت اندیشی هنر عاقلان و حکیمان است .

تسلط بر عقل باعث حکمت است !

مدرسه زندگی  به قلم کریم محرمی راد

لینک کانال اطلاع رسانی مدرسه زندگی در پیام رسان بله