توجه به نظرات مردم یکی از مهمترین اصول کاری پایگاه تحلیلی خبری خوزپرس  است.

برای برقراری ارتباط با مدیریت و تحریریه پایگاه  تحلیلی خبری  خوزپرس رسانه دو زبانه فارسی – عربی در استان خوزستان می توانید از روش های زیر استفاده کنید:

مدیر مسئول و صاحب امتیاز رسانه جناب آقای  بهنام پریچه 

شماره تماس آقای پریچه: ۰۹۱۲۰۶۳۲۱۷۲

آدرس دفتر رسانه: اهواز-زیتون کارمندی خیابان هدایت بین زاهد و مناطق پلاک ۱۶۴ طبقه ۵

ایمیل:behnam.paricheh@gmail.com

تلفن تماس سردبیر یکم: ۰۹۳۹۰۹۱۲۲۲۳

تلفن تماس سردبیر دوم: ۰۹۱۶۶۲۲۴۸۵۱