مدیران ارجمند سایت های خبری استانی که تمایل دارند از این امکان بهره مند شوند، می توانند در بخش “نظرات بینندگان” همین صفحه ، اطلاعات زیر را وارد کنند:

– نام سایت
– آدرس کامل اینترنتی
– نام استان و شهر
– نام و شماره تماس مدیر سایت

پایگاه تحلیلی خبری دوزبانه فارسی _عربی خوزپرس بعد از دریافت اطلاعات فوق، بخشی را در صفحه پیوندها با عنوان “سایت های استانی” ایجاد می کند و لینک سایت های خبری استان های مختلف را برای بازدید عموم مردم در آن درج می کند.