به گزارش خوزپرس از اهواز،  محمد رضا کرمی نژاد با اشاره به روند اجرایی پروژه های آبرسانی در شهرستان شوش و کرخه از ابتدای دولت سیزدهم در خوزستان اظهار داشت: عزم دولت و توجه وزارت نیرو و آبفا کشور برای آبرسانی به روستاهای خوزستان قابل توجه است به نحوی که خوزستان در آبدار کردن روستاهای کشورپیشتاز است و از ابتدای دولت سیزدهم تا کنون بیش از 110 کیلومتر پروژه آبرسانی در شهرستان شوش و کرخه اجرا شده است.

وی افزود: عملیات اجرایی خطوط انتقال ، شبکه های آبرسانی ،لایروبی تاسیسات  با احداث مخازن بتنی ،  تکمیل ، تجهیز و راه اندازی چاه های آب شرب شهرستان های شوش و کرخه از آغاز دولت سیزدهم اجرا شده است و تاکنون 13 حلقه چاه وارد مدار بهره برداری شده است و جعیت تحت پوشش طرح های آبرسانی بالغ بر 90 هزار نفر است.

کرمی نژاد به احداث مخازن بتنی در شهرستان شوش و کرخه اشاره کردو گفت: احداث 4 مخزن بتنی در در دستور کار است که شامل احداث مخازن بتنی 500 متر مکعبی محد غضبان، احداث مخزن یک هزار متر مکعبی در روستای شیخ علی زامل ( هفت روستای چنانه) شهر فتح المبین ، احداث مخزن بتنی 2 هزار متر مکعبی شهر شاوور و احداث مخزن 2 هزار متر مکعبی خلیفه حیدر در حال اجرا است و با تکمیل این پروژه ها اب در این مناطق پایداری لازم را خواهد داشت.

مدیر عامل آبفا خوزستان بیان کرد: در یک سال گذشته 19 پروژه آبرسانی در شهرستان کرخه اجرا شده است که شامل 77 روستا می باشد.

کرمی نژاد به دیگر پروژه آبرسانی کرخه اشاره کرد و  تصریح کرد: ابر پروژه آبرسانی در شهرستان کرخه در حال اجرا است که شامل عملیات اجرایی خط انتقال آبرسانی درخماط تا خلیف حیدر به طول 25 کیلومتر به قطر 500 میلی متر  با اعتباری بالغ بر 100 میلیارد تومان و جمعیت تحت پوشش این طرح 35  هزار نفر می باشد.

مدیر عامل ابفا خوزستان در ادامه به پروژه مهم دیگر شرق کرخه اشاره و  تصریح کرد: عملیات اجرایی پروژه دوم اجرای خطوط انتقال آبرسانی از میان آب تا علی زغیربه طول 25 کیلومتر با اقطار 350 و 160 ملی متر  شامل  روستاهای تحت پوشش میان آب شهرستان کرخه که شامل  روستاهای حسین مشلوش، حسین قیلم، سلمان داود و حنو در حال اجرا است که اعتبار این پروژه بالغ 600 میلیارد ریال است و جمعیت تحت پوشش این طرح 20 هزار نفر است.

وی اذعان کرد: پروژه های آبرسانی به روستاهای خوزستان با سرعت در حال اجرا است  و از ابتدای دولت تا امروز شرکت آب و فاضلاب خوزستان بیش از یک هزار و 600 روستای خوزستان را آبدار کرده است و در مقایسه با امار ابدار کردن روستاهای کشور خوزستان پیشتاز پروژه ابرسانی به مردم شریف این استان  بوده  است و این محصول توجه و عنایت وزارت نیرو و شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور به این استان می باشد.

مدیر عامل آبفا خوزستان به پروژ های شهرستان شوش اشاره کرد و گفت: پروژه های  اجرا شده شهرستان شوش شامل 25 روستا  خطوط انتقال و اجرای شبکه های آبرسانی در شهرستان شوش است با سرعت در حال اجرا می باشد.

کرمی نژاد به پروژه های آبرسانی شهرستان کرخه اشاره کرد و گفت: کلیات پروژه های آب در  روستاهای تحت پوشش شهرستان کرخه شامل 77 روستا است که جمعیت تحت پوشش این طرح های ابرسانی 55 هزار نفر می باشد و این پروژه در برخی از روستا تکمیل و وارد مدار بهره برداری شده است و در برخی از روستاها در حال اجرا  می باشد.