مهارت های زندگی=خدا شناسی به قلم کریم محرمی راد؛

خدایا تو در هر گرفتاری تکیه گاه منی ، و تو در هر سختی امید من هستی ، و تویی در هر پیش آمد تکیه گاه و یاور من ، چه بسیار گرفتاری ها که قلب را ضعیف کرده و چاره را کم می کند و سبب می شود که نزدیکان و بیگانگان انسان را رها کنند ، و دشمن بر آن سرزنش کند و انسان را به خود مشغول کند ، که آنها را به درگاه تو آوردم و شکوه کرده ام در حالی که از غیر تو رو گردانیده ام ، پس تو آن را گشودی و برطرف کردی و کفایت نمودی ، پس تویی صاحب هر نعمت و برآورنده هر نیاز و نهایت آرزوها ، پس حمد فراوان از آن تو و نعمت های فراوان از جانب توست .
دعایی که رسول الله صلی علیه و اله در روز جنگ بدر و احزاب و امام حسین علیه السلام در روز عاشورا خواندند.
این دعا از امام صادق علیه السلام نیز نقل شده است.
منبع : مفاتیح نوین

از عوامل مهم انحراف انسان :
یکی غفلت از کرامت و مقام انسانیت و دیگری غفلت از دشمن درونی و بیرونی است که قرآن بارها بر آن هشدار داده است .

خلاصه تفسیر/ استاد قرائتی
صفحه ۳۲۰

هستی بر محور حق است .

و حق زبان ، گرامی داشتن آن است از این که آلوده به فحش شود ، و عادت دادن آن به نیکی ، و رها کردن حرف های زائد و بی فایده ، و نیکی به مردم ، و سخن گفتن به خوبی در میان آنان .

کریم ( بزرگوار) هرگز فحش نگوید .امام علی علیه السلام
همانا دشنام دادن و هرزه گویی و زبان درازی ناشی از نفاق و دورویی است .
امام صادق علیه السلام
به خدا قسم نمی بینم بنده ای به تقوا برسد مگر آن که زبانش را حفظ نماید .
امام علی علیه السلام
کسی که زبانش را استوار کند ، عقلش آراسته گردد .
امام علی علیه السلام
عاقل کسی است که زبانش را جز از یاد خدا باز دارد .
امام علی علیه السلام