به گزارش خوزپرس از اهواز، عبدعلی ناصری روز جمعه در گفت‌وگو با خبرنگار ایرنا افزود:برداشت نیشکر در هشت هزار هکتار زمین های کشت و صنعت نیشکر هفت تپه قدیمی‌ترین کارخانه تولید شکر در کشور از اوایل آبان ماه شروع می شود.

وی با بیان اینکه برای نخستین بار در ۶۰ سال گذشته پنج هزار هکتار نیشکر درمزارع شرکت کشت و صنعت هفت تپه، درشهریور ماه امسال کشت شد افزود: سال آینده این مزارع به مجموع زمین های زیرکشت این محصول افزوده خواهند شد.

وی گفت:این میزان کشت نسبت به مشابه پارسال  ۷۵ درصد افزایش یافته است.

به گزارش ایرنا شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه که از سال ۱۳۹۴ به بخش خصوصی واگذار شد در ۱۸مهرماه ۱۴۰۰ با تصمیم سران قوا به شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی واگذار شد.

این شرکت پس واگذاری به بخش خصوصی با بحران های کارگری ، اعتصاب ها و کاهش شدید تولید شکر رو به رو شد به گونه ای که پارسال تولید شکر در این کشت و صنعت به سختی به ۳۰هزار تن رسید.

بنا به اعلام مدیرعامل شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی در سال ۱۴۰۳ شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه به سوددهی خواهد رسید.

شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی با هشت شرکت نیشکری هفت تپه، دهخدا، امام خمینی(ره) دعبل خزاعی، میرزاکوچک خان، سلمان فارسی، امیرکبیر و فارابی حدود ۴۰درصد نیاز کشور به شکر را تامین می‌کند.

عملیات اجرایی واحدهای نیشکری خوزستان از ابتدای دهه ۷۰ شروع شد و یکی پس از دیگری به بهره برداری رسیدند.

شکر، الکل، تخته صنعتی (ام.دی .اف)، مایه خمیر و خوراک دام بخشی از تولیدات شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی خوزستان است.

شرکت نیشکر میان آب، و کشت و صنعت کارون در شمال خوزستان از دیگر شرکت های مستقل نیشکری در خوزستان به شمار می روند.

تولید سالانه نیشکر در همه واحدهای نیشکری خوزستان حدود ۹ میلیون تن است.مجموع تولیدات کشاورزی ، باغی و فرآورده‌های لبنی و دامی خوزستان حدود ۱۷.۵میلیون تن معادل ۱۴درصد کل تولیدات کشور است.