به گزارش خوزپرس به نقل از اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی آموزش و پرورش خوزستان، کورش مودت مدیرکل آموزش و پرورش خوزستان در گفتگو با روابط عمومی با اشاره به اینکه ستاد های ملی و استانی کرونا به عنوان تنها نهاد تصمیم گیرنده در زمینه نحوه فعالیت مدارس شناخته می شود، گفت: اعلام تعطیلی و یا فعالیت غیر حضوری مدارس به صورت شهرستانی باید مبتنی بر هماهنگی و دریافت مجوز از ستاد های ملی و استانی کرونا باشد و در غیر این صورت تصمیمات متخذه وجاهت قانونی ندارد.

وی اظهار کرد: دستورالعمل های دقیقی در زمینه فعالیت مدارس تا کنون به اجرا گذاشته شده است و آموزش و پرورش خوزستان در این خصوص خود را تابع ستاد استانی کرونا به ریاست استاندار می داند.