به گزارش خوزپرس از اهواز، همزمان با تشدید گرمای بی سابقه تابستان و نیاز شدید مردم به ویژه مناطق جنوبی کشور به انرژی برق جهت وسایل سرمایشی، کاربران ایرانی در شبکه های مجازی اقدام به راه اندازی کمپینی تحت عنوان  برق مهربانی با محوریت تقویت ساختارهای فرهنگی در صرفه جویی انرژی برق کرده و همه مردم ایران را به همراهی و پیوستن به این کمپین دعوت نمودند.

همچنین کانال تلگرامی این کمپین نیز با انتشار محتوای مختلف رسانه ای ، اقدام به فرهنگ سازی و ارائه راهکارهای عملی صرفه جویی در بخشهای خانگی ، اداری و صنعتی نموده است.

در پیام منتشره این کمپین اجتماعی آمده است.

هموطن عزیز و مهربان:

️ گرمای سوزان و بی سابقه تابستان و مصرف انرژی برق به اوج خود در طول تاریخ ایران رسیده است.
ببیاییم با اندکی صرفه جویی در مصرف این انرژی حیاتی ، #برق_مهربانی را در چهره گرما دیده مردم سرزمین مان ببینیم و سهمی در آسایش هموطنان مان به ویژه مردم خونگرم و مهربان جنوب کشورمان داشته باشیم.

کمپین برق مهربانی