به گزارش خوزپرس از اهواز، شامگاه گذشته جلسه‌ای با حضور نمایندگان مجلس،رئیس بانک مرکزی و وزیر اقتصاد برگزار شد و مردم چشم انتظار خروجی اینجلسه بودند که امروز هم ناامید ماندند.

امروز هم مثل روزهای گذشته نامی از موسسه (وحدت) آرمان و مشکلات مردم استان‌هایمختلف و از جمله خوزستان و لرستان به زبان آورده نشد و باز هم مردم بلاتکلیف و منتظر یک پاسخ از بانک مرکزی هستند.

جناب آقای سیف رئیس بانک مرکزی چرا نامی از موسسه(وحدت) آرمان به زبان بردهنمی‌شود؟ دلیل سکوت بانک مرکزی درباره موسسه(وحدت) آرمان چیست؟ مجمعنمایندگان خوزستان و لرستان شب گذشته در جلسه چه گذشت؟ تل کیف سپردهگذاران (وحدت) آرمان چیست؟

جناب آقای سیف شفاف یه مردم بگویید آیا موسسه (وحدت) آرمان طبق گفته استانداران دولت تدبیر و امید در خوزستان و لرستان با موسسه‌ای مجاز ادغام می‌شود یاخیر؟!

جناب آقای دکتر روحانی ما مردم خوزستان همه آمدیم و با شعار هوا نداریم اماهوا تو داریم موجی عظیم از تدبیر و امید در دل مردم زنده کردیم چون واقعاً نههوا نداشتیم اما هوای شما را داشتیم، اما الان آقای سیف مردم را نگران کرده است چرا بانک مرکزی اسمی از موسسه آرمان به زبان نمی‌آورد؟ شما به این دغدغه مردم خوزستان توجه کنید تا ما ثابت کنیم دولت تدبیر و امید، امید را دل مردم به وجود آورده است.

مجمع نمایندگان استان‌های خوزستان و لرستان در مجلس شورای اسلامی همهبرای مشکل مردم در حوزه‌های انتخابیه خود تلاش می‌کنید اما یادتان باشد کهاین سپرده گذاران الان نه روز دارند و نه شب، پس تمام تلاش خود را برای حلمشکل سرمایه گذاران دل شسکته آرمان کنید و دوباره دل مردم در حوزه‌هایانتخابیه خود را به دست بیاورید.

انتهای پیام/