اردشیر زنگنه در گفت و گو با خبرنگار خوزپرس در شوشتر اظهار داشت: ۴ گزینه نهایی برای انتخاب شهردار شوشتر امروز ظهر وارد صحن علنی شورای شهر می شود.

وی افزود:رئیس شورای شهر شوشتر روز گذشته در گفت و گو با خبرگزاری فارس و همچنین امروز با خبرگزاری راوی شوشتر ٣ گزینه را معرفی کرده بود که اطلاعات درج شده نادرست بوده و ۴ گزینه برای انتخاب شهردار مورد بررسی و انجام مصاحبه قرار گرفته است.

عضو شورای شهر شوشتر بیان کرد: چهارگزینه ای که امروز در صحن شورا مورد بررسی قرار میگیرند شامل محمود رضا شیرازی، عبدالنبی شیر بیگی، سعید باب المراد و علیرضا زنگنه هستند.

زنگنه تصریح کرد: از چهار گزینه مطرح شده امروز پس از فرایند رای گیری دو گزینه ی با آراء کمتر حذف شده و دو گزینه نهایی برای تصدی شهرداری، مورد بررسی و در نهایت شهردار شوشتر انتخاب خواهد شد.