به گزارشخوزپرس از شوشتر ، فرماندار شوشتر گفت: نشت آب شرب در پل آبشارها ، موجب نگرانی مردم و مسئولان شده بود که با تلاش نیروهای آب و فاضلاب شهری، مخابرات و شهرداری ، هفته گذشته گمانه زنی ها از میدان ۱۷ شهریور برای حل این مشکل شروع شد.

حسین پنبه دانه پور افزود: نشت در بدنه جنوب شرقی پل بود که  با تلاش شبانه روزی و ظرف مدت یک هفته نقطه مشکل ساز شناسایی و خطر نشت آب در  پل آبشارها برطرف شد.

فرماندار شوشتر در پایان از تلاش همه نیروهای اجرایی و خدماتی در جهت حل این مشکل قدردانی کرد.