آنچه این روزها توجه همگان را از نهاد ریاست جمهوری تا خط مشی دولت تدبیر وامید در استان ها که نماینده عالی تام الاختیار دولت یعنی استانداران را جلب کرده است،مقوله ای بنام جوانگرایی، سازماندهی و ساماندهی مدیریت اجرایی ارکان خرد وکلان دولتی با به کارگیری از جوانان مستعد و نسل جوان اما پخته و‌کارکُشته امروز است.

امروزه در استان خوزستان شاهد به کارگیری این مقوله ی مهم هستیم که شخص استاندار خوزستان حسب سیاست ها و تصمیم سازی ها و خط مشی های دولت تدبیر و امید که بارها از سوی رییس جمهور و معاونانش بر آن تاکید شده، در استان خوزستان شکل اجرایی به خود گرفته است و هر بار خبری از انتصاب منتشر می شود، یک چهره جوان را تیتر اول رسانه ها و مطبوعات می بینیم.

چنانچه اخیراً یکی دیگر از فرزندان برومند خوزستان که از جوانان مستعد و زحمتکش عرصه ی روابط عمومی بوده است، به عنوان سرپرست اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل استانداری خوزستان، حکم خود را از دکتر شریعتی دریافت کرده است. استاندار خوزستان قاطعانه راه را در مدیریت های خرد و کلان به روی جوانان گشوده است تا هم کلام رئیس جمهور و هم معاونانش در میان جوانان باعث قوت قلب آنها شود، و هم ثابت کند که اعتماد به جوانان یعنی اعتماد به مردمی که جوانان مستعد را برای خدمت به استان و کشور خود با خون دل میان این همه سختی های زندگی رشد و پرورش می دهند.

نقش دکتر غلامرضاشریعتی استاندار خوزستان در به کارگیری از نسل جوان بر همگان روشن و بر هیچ کسی پوشیده نیست، استانداری که تمام بخشداران استان را از جوانان برومند و تحصیلکرده در جهت خدمت به مدیریت اجرایی و نوکری مردم شریف استان خوزستان گمارده و مقتدرانه امید را به نسل جوان نوید بخشیده است، استانداری که با عملکردش، امید را به نسل جوان تزریق کرد ، استانداری که پیام آور دولت تدبیر و امید در ارزش نهادن به نسل جوان و استفاده از استعدادها و نخبگان جوان است، به گونه ای عملکرد خود را اجرایی کرد که روز به روز شوق توانمندی مدیریتی در بدنه ی نسل جوان تشدیدِ به ابراز خلاقیت و ایجاد بستری مناسب برای سازماندهی و ساماندهی نسل جوان شده است.
از جمله این مدیران برومند و مستعد می توان مدیرکل بازرسی و حقوقی استانداری خوزستان، مدیرکل روابط عمومی و امور بین الملل،فرماندار ماهشهر، فرمانداری شهرستان های ماهشهر و رامشیر، مدیرکل امور اقتصادی استانداری خوزستان و اکثر بخشدارهای جوان در استان را نام برد، باید آن ها را نمونه بارزی از به کارگیری جوانان خدمت رسان و مردمی دانست که این قابلیت اجرایی را در خود داشته اند تا اعتماد بزرگان عرصه اجرایی کشور و بالاخص استاندار خوزستان که عالیترین مقام ارشد استان است را به عملکرد خود جلب کرده، و برحسب این اعتماد بتوانند شأن و توان اجرایی جوانان را به نماینده عالی دولت در استان ثابت کنند.
بنابراین،فرهنگ استفاده مدیران برآمده از نسل جوان که به بدنه اجرایی استان راه یافته اند را باید از دیگر خدمات و امتیازات دولت در استان خوزستان دانست، ضمن این که جوانان وفادار و توانمند باید سعی بر این مهم یعنی جلب اعتماد استاندار جوانگرا و زحمتکش که روز و شب خود را در راستای خدمت به مردم شرافتمند استان گذاشته است، را در لحظه لحظه خدمت خالصانه به مردم خود داشته باشند.

پروا آقاخانی