عباس پاپی زاده در گفت و گو با خبرنگار خوزپرس در اهواز درباره برنامه‌های مجمع نمایندگان خوزستان اظهار داشت: مایک برنامه منسجم برای مجمع نمایندگان خوزستان تدوین کردیم با توجه به اینکه مجمع نمایندگان خوزستان موفق‌ترین مجمع مجلس در بحث رایزنی با وزرای پیشنهادی، برگزاری جلسات برای بررسی صلاحیتهای وزرا و نقد برنامه‌ها بوده است.

وی افزود:  ما در جلسات با وزرا دغدغه‌های استان خوزستان را اعلام کردیم و بعد از انتخاب وزرا یک برنامه منجسم تدوین کردیم که با وزاری مؤثر در توسعه استان خوزستان جلساتی را برگزار کنیم.

رئیس مجمع نمایندگان خوزستان بیان کرد: با برنامه ریزی‌های انجام شده در بدو شروع کاروزرا جلساتی را برگزار می‌کنیم که موارد، مسائل وچالش‌های استان خوزستان برای بار دوم مطرح کنیم و یک جمع بندی درباره مشکلات استان خوزستان داشته باشیم.

نماینده مردم دزفول در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: این جلسات به منظور آشنایی وزرا با استان خوزستان بوده و هم در شروع کار دوره چهار ساله بتوانیم برای حل مشکلات خوزستان گام‌های بیشتر و موثرتری برداریم.

رئیس مجمع نمایندگان خوزستان به جلسات مجمع با توجه بهبرنامه‌های تدوین شده تصریح کرد: مجمع نمایندگان خوزستان دربرنامه‌ای تدوین شده خود با جناب آقای نوبخت، معاون اول رئیس جمهور، رئیس جمهور و وزرا جلساتی داریم که به صورت مشخص موارد وچالش‌های استان خوزستان را استخراج و به صورت دسته بندی شده به پیش خواهیم رفت.

انتهای پیام/