در پایان برگزاری مجمع انتخاب رئیس هیات شطرنج خوزستان «عبدالامیر خطیب زاده» به عنوان رئیس هیأت شطرنج استان انتخاب شد.

به گزارش خبرنگار خوزپرس، مجمع انتخابی رئیس هیات شطرنج استان خوزستان که با حضور رئیس فدراسیون شطرنج، مدیرکل ورزش وجوانان خوزستان، معاون ورزشی و سایر اعضای مجمع صبح چهارشنبه در سالن جلسات اداره کل ورزش وجوانان استان برگزار شد، برای ریاست هیات شطرنج خوزستان تنها یک کاندیدا حضور داشتند.

عبدالامیر خطیب زاده در پایان اخذ رای گیری با کسب ۱۶ رای از ۱۶ رای ریخته شده در صندوق سکان هدایت هیات شطرنج خوزستان را به مدت چهار سال برعهده گرفت.

لازم به ذکر است؛ احسان حاجی نجف بعد از پایان یافتن دوره چهار ساله ریاست خطیب زاده از هیات شطرنج تا به امروز به عنوان سرپرست هیات شطرنج استان بوده که در این مجمع از زحمات چند ماه اخیر وی پس از رای گیری و انتخاب ریاست جدید تقدیر به عمل آمد.