به گزارش خوزپرس از دزفول، شرکت فربست دزفول که با سرمایه گذاری ۴۰۰ میلیارد ریال راه اندازی شده روزانه تا ۳۰۰ تن ظرفیت تولید روغن خوراکی دارد.
با راه اندازی این کارخانه در گام نخست ۶۰ نفر مشغول بکار شدند که این رقم با افزایش تولید تا ۴۰۰ نفر افزایش می یابد.
میزان اشتغال غیر مستقیم ایجاد شده حاصل از راه اندازی این کارخانه ۲ هزار نفر می باشد.
شرکت فربست تولید کننده روغن خوراکی در شهرک صنعتی دزفول واقع شده که با حضور معاون اول رئییس جمهوری و وزیر صنعت ، معدن و تجارت به بهره برداری رسید.
اسحاق جهانگیری ، محمدرضا نعمت زاده و نیز وزیر جهاد کشاورزی عصر چهارشنبه از طریق فرودگاه دزفول وارد استان خوزستان شدند.
به گزارش خوزپرس اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری در سفر به خوزستان چند طرح را در شهرستان های اهواز، دزفول و اندیکا افتتاح می کند.
بازدید از کانون های گرد و غبار، افتتاح طرح آماک (طرح جمع آوری گازهای همراه نفت) و شرکت در نشست ستاد اقتصاد مقاومتی از برنامه های وی در اهواز است.