به گزارش پانا،معاون پشتیبانی و توسعه منابع انسانی اداره کل آموزش و پرورش خوزستان گفت:از مجموع افرادی که به صورت حق التدریس به کار گرفته شدند  یک هزار و ۴۶۸ نفر در دوره ی ابتدایی، ۱۵۸نفر در دوره ی متوسطه ی اول ، ۸۵ نفر در فنی و حرفه ای و کارو دانش و ۱۳۰ نفر در دوره ی متوسطه ی دوم ، ۳۰ نفر در بخش تربیت بدنی و ۴۵ نفر نیز در آموزش و پرورش استثنایی مشغول به کار شدند.
سیروس خدادادی در گفت و گو با پانا با اشاره به قانون تعیین تکلیف معلمان حق التدریس و آموزش یاران نهضت سواد آموزی گفت : این قانون مصوبه ی ۱۷مهر ۸۸ مجلس شورای اسلامی است که بر اساس آن معلمان حق التدریس و آموزش یاران نهضت سواد آموزی، سامان دهی و به صورت پیمانی وارد آموزش و پرورش شدند.
وی افزود :بر این اساس در سالهای ۸۹، ۹۰ و ۹۱تمام افرادی که به شکلی به صورت آموزشیار و حق التدریس بودند، به استخدام آموزش و پرورش درآمدند .خدادادی با اظهار اینکه فقط تعیین تکلیف مربیان پیش دبستانی باقی ماند ، تصریح کرد: مربیان پیش دبستانی که در آن قانون به آنها اشاره ای نشده بود ، پس از تلاش های زیادی که صورت گرفت در مجلس یک تبصره ی الحاقی به همان قانون اضافه شد تا علاوه بر معلمان حق التدریس و آموزشیاران نهضت سواد آموزی ، تکلیف این  مربیان نیز روشن شود و آنها نیز به صورت حق التدریس به کار گرفته شوند .
وی افزود : با ابلاغ بخشنامه و دستور العمل مربوطه، طی مدت دو هفته به کلیه ی پرونده هایی که در این خصوص وارد آموزش و پرورش شد که تعداد آنها بالغ بر ۲هزار و ۵۵۷ پرونده بود ،رسیدگی شد و هزار و ۹۱۵ نفر آنها مورد تایید قرار گرفتند. در عین حال ۶۴۲ پرونده نیز تایید نشد.
خدادادی گفت : از پرونده هایی که مورد تایید قرار نگرفتند ۷۲ مورد مدرک دیپلم داشتند که در مصوبه ی مجلس قید شده بود که افرادی می توانند به صورت حق التدریس به کار گرفته شوند که دارای مدرک دانشگاهی باشند .۳۷۰ پرونده ی دیگر نیز مدارک ناقص داشتند که مورد تایید قرار نگرفتند.
وی افزود: از مجموع افرادی که به صورت حق التدریس به کار گرفته شدند ۱هزار و ۴۶۸ نفر در دوره ی ابتدایی،۱۵۸نفر در دوره ی متوسطه ی اول ، ۸۵ نفر در فنی و حرفه ای و کارو دانش و ۱۳۰ نفر در دوره ی متوسطه ی دوم ، ۳۰ نفر در بخش تربیت بدنی و ۴۵ نفر نیز در آموزش و پرورش استثنایی مشغول به کارشدند .
وی بیان داشت: در عین حال در شورای معاونین آموزش و پرورش نیز تصویب شد که ۳۷۰ پرونده ی ناقص باقیمانده ،مجددا مورد بررسی قرار گیرند تا حقی از کسی ضایع نشود .
وی همچنین با اشاره به اجرای طرح رتبه بندی معلمان خاطر نشان کرد:در این طرح افزایش حقوق معلمان از ۱۰۰ هزار تومان تا ۵۳۰ هزار تومان می باشد و هر کس رتبه ی بالاتری دارد، افزایش حقوق بیشتری نیز به آن تعلق می گیرد. این طرح از اول مهرماه اجرا شده است با این توضیح که پرداختی ماه اول به صندوق بازنشستگی واریز می شود.