به گزارش خوزپرس رئیس شورای شهر دزفول در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: طبق قانون شهردار بار دیگر به سئوال های شورا پاسخ دهد و در صورتی که اعضای شورای شهر دزفول از این پاسخ ها قانع نشدند استیضاح شهردار به رای گذاشته می شود.

طبق قانون استیضاح شهردار دارای دو مرحله به صورت پرسش شفاهی و کتبی است که در جلسه روز یکشنبه هفته گذشته شورای شهر دزفول پاسخ های شهردار به پرسش های شفاهی اعضای شورا بیان که اکثر اعضای این شورا از این پرسش ها قانع نشدند.
پس از آن طرح سئوال از شهردار وارد مرحله کتبی شد که روز چهارشنبه هفته گذشته شهردار دزفول با حضور در صحن شورای شهر دزفول و در جلسه ای که به صورت غیرعلنی برگزار شد به ۶ سوال اعضا پاسخ داد که در ۲ مورد نتوانست اعضای شورای شهر دزفول را قانع کند.
در سه سال گذشته این دومین بار است که طرح سوال اعضای شورای شهر دزفول از شهردار این شهر به مرحله پرسش کتبی و تا یک قدمی استیضاح کشیده می شود.

به گزارش خبرنگار خوزپرس از دزفول، شهردار دزفول در جلسه رسمی این شورا حاضر و به سوال اعضا پاسخ داد که اعضای شورای شهر دزفول پاسخ های شهردار نسبت به ۲ پرسش را قانع کننده ندانستند.