به گزارش خوزپرس از اهواز،  رضا غضنفری بیشترین حجم بدهی معوقه را مربوط به مجموعه نفت و گاز استان با ۷۱۰میلیارد ریال عنوان و افزود: با وجود فشارهایی زیادی که به شرکت توزیع برق خوزستان برای تامین نیازهای شبکه تحمیل شده به لحاظ اخلاقی هیچگاه اقدام به قطع برق مشترکان نکرده ایم.

وی تعداد مشترکان برق در استان خوزستان را یک میلیون مشترک بیان کرد و افزود: با توجه به اینکه بخش مهمی از هزینه های نگهداری شبکه از محل فروش برق تامین می شود هرگونه تاخیر و یا نپرداختن هزینه برق مصرفی مشکلاتی زیادی برای شرکت بوجود می آید.
وی گفت: چنانچه حداقل بخش مهمی از بدهی معوقه شرکت های دولتی و عمومی ، تجاری ، اداری و تجاری پرداخت شود بسیاری از مشکلات پشتیبانی این شرکت حل می شود و ما قادر خواهیم بود خدمات بهنگام و مطلوب به مردم ارایه کنیم.

مدیرعامل شرکت توزیع برق خوزستان با بیان اینکه هم اکنون ۵۳هزار مگاوات برق از نیروگاههای حرارتی و برقآبی در کشور تولید می شود مصرف برق استان خوزستان را ۶ تا هفت هزار مگاوات در تابستان اعلام کرد و گفت: استان خوزستان پس از تهران دومین مصرف کننده برق در کشور است.
غضنفری به شرایط خاص آب و هوایی استان و تاثیر منفی پدیده ریزگردها بر شبکه برق استان خوزستان اشاره کرد و گفت: با وجود این شرایط سخت ، همه تلاش شرکت توزیع برق بر این بوده که خاموشی اتفاق نیفتد و مردم در گرمای تابستان با قطعی برق رو به رو نشوند.

وی به نقش کار فرهنگی رسانه ها در کنترل مصرف برق اشاره کرد و گفت: رسانه ها بخصوص خبرگزاری جمهوری اسلامی به عنوان رسانه مادر می تواند در این خصوص نقش آفرینی و فرهنگ سازی کند.

وی با تاکید بر اثر گذاری کار فرهنگی در بهینه سازی مصرف برق گفت: در دراز مدت بدون کار فرهنگی و اطلاع رسانی نمی توان به اهداف این شرکت در راستای بهنیه سازی مصرف برق رسید.