به گزارش خوزپرس، سردار محمدرضا اسحاقی شنبه شب در گفت وگو با خبرنگار ایرنا اظهار کرد: هیچ تیراندازی به هیات های عزاداری در استان خوزستان گزارش نشده و خبرهای منتشره در این باره را تکذیب می کنم.
وی تاکید کرد : این اخبار هیچ سندیتی ندارد و کذب است.
برخی رسانه ها از تیراندازی به یکی از هیات های مذهبی در بهبهان و زخمی شدن چهار تن خبر داده بودند.