به گزارش خوزپرس، غلامرضا خلیل ارجمندی چهارشنبه در آبادان در جمع خبرنگاران رسانه ها از بیمه یک هزار و ۲۵۰ خبرنگار غیرحرفه ای در صندوق اعتباری هنر خبر داد و اظهار داشت:با توجه به سیاست وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، خبرنگاران از سوی خبرگزاری ها و مطبوعات بیمه می شوند و مبلغ مورد نیاز بیمه آنان نیز از سوی صندوق تامین می شود.
مدیرعامل صندوق اعتباری هنر افزود:همه خبرنگارانی که عضو صندوق توسعه هنر هستند می توانند از تمامی خدمات این صندوق بهره مند شوند.
وی اجرای بیمه خبرنگاران از سوی رسانه ای که در آن کار می کنند را تصمیم عقلایی و حرفه ای خواند و گفت:خبرنگاران در چارچوب قانونی باید از سوی مطبوعات و خبرگزاری ها بیمه شوند.
مدیرعامل صندوق اعتباری هنر در بخش دیگری از سهنانش با تبیین جایگاه هنر و رابطه متقابل آن با هنر، گفت:اگر گر زیر ساخت های هنری فراهم نباشد، توسعه ای نیز شکل نمی گیرد.
خلیل ارجمندی با بیان گردش مالی ۱۲۰ میلیارد دلاری بخش فرهنگ در اقتصاد جهانی، اظهار داشت:اقتصاد فرهنگ و هنر در جهان کنونی در حال گسترش است و ایران نیز می تواند با توجه به ظرفیت های موجود در آن از این بازار سهم شایسته داشته باشد.