به گزارش خوزپرس، فرامرزکیانی زاده روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا با اشاره به مواد ۱۰ و ۱۸ قانون الحاق دولت در خصوص واگذاری پروژه های نیمه تمام ورزش به خیران اظهار کرد: به دنبال تدوین آیین نامه ای برای تشکیل مجمع خیران ورزشی این اداره کل توانست مجمع یاد شده را در استان تشکیل دهد و خیران ورزشی هم استقبال خوبی از آن انجام دادند.
وی از واگذاری ۳۳ پروژه ورزشی زیر ۵۰ درصد پیشرفت فیزیکی به خیران استان خبر داد و افزود: باتوجه به دستورالعمل وزارتخانه پروژه های زیر ۵۰درصد به خیران واگذار می شود و پیش بینی شده که اگر خیری تا حدود ۳۰ درصد یک پروژه را نیز انجام دهد نام خیر بر روی پروژه ثبت شود.
مدیرکل ورزش و جوانان خوزستان با بیان این که برای ارتقاء سطح ورزش استان تنها به تکمیل پروژه های نیمه تمام اکتفا نمی کنیم گفت: نگاه ما تنها به مکان های کنونی نیست بلکه به دنبال احداث مکان های جدیدی در برخی از شهرها و روستاهایی هستیم که از اماکن ورزشی در محدودیت هستند.
وی ادامه داد: خیران مدرسه ساز با حضور در این مجمع نشان دادند که در ورزش هم می توانند سهم بسزایی داشته باشند و علاوه بر ارتقاء سطح آموزش به ورزش نیز توجه ویژه ای داشته باشند.
کیانی زاده گفت: برای اتمام پروژه های نیمه تمام ورزشی استان در سال ۹۴ اعتباری معادل ۲۰۰ میلیارد ریال درنظر گرفته شده است.
وی بیان کرد: اولویت ها درشورای برنامه ریزی استان مشخص شده است و در تمامی پروژه های ورزشی و غیر ورزشی اولویت با پروژه های بالای ۸۰ درصد است و سایر این اعتبارات بین شهرستان ها تقسیم می شود.
نخستین مجمع خیران ورزشی ساز استان بر اساس مواد ۱۰ و ۱۸ قانون الحاق دولت ( شماره ۲ ) روز سه شنبه با حضور کیانی زاده مدیرکل ورزش و جوانان استان، ابراهیم نصیری و جمعی از خیران استان در سالن جلسات اداره ورزش و جوانان استان برگزارشد.
در تاریخ ۲۷ اسفندماه سال گذشته با ابلاغ رئیس جمهوری به سازمان مدیریت و برنامه ریزی، قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) در فرآیند اجرا قرار گرفت که در ماده ۱۰ آن به دستگاه های اجرایی موضوع ماده(۵) قانون مدیریت خدمات کشوری به غیر از نهادهای عمومی غیردولتی اجازه داده می شود که پروژه های نیمه تمام دولتی مندرج در قوانین بودجه سنواتی و یا مصوب شورای برنامه ریزی و توسعه استان خود را بر اساس آیین نامه اجرایی که به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب هیأت وزیران می رسد، با استفاده از مشارکت خیرین تکمیل نمایند.
همچنین در ماده ۱۸ این آیین نامه آمده است:به منظور تشویق خیرین برای شرکت در اجرای طرح های تملک دارایی های سرمایه ای، به دستگاه های اجرایی مجری طرح های تملک دارایی های سرمایه ای مندرج در پیوست شماره(۱) قوانین بودجه سنواتی و طرح های تملک دارایی های ‏سرمایه ای استانی مصوب شورای برنامه ریزی و توسعه استان ها اجازه داده می شود، تمام یا بخشی از اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای هر طرح را برای تأمین سود و کارمزد تسهیلات دریافتی خیرین از شبکه بانکی و مؤسسات مالی و اعتباری که به منظور اجرای همان طرح در اختیار دستگاه اجرایی ذی ربط قرار می گیرد، پرداخت‏ و ‏به ‏هزینه ‏قطعی‏ منظور نمایند. تسهیلات اعطایی، توسط خیرین تضمین می شود و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است برای بازپرداخت سود و کارمزد تسهیلات باقی مانده طرح های خاتمه یافته، ردیف اعتباری مشخصی را در لوایح‏ بودجه سنواتی پیش بینی کند.