به گزارش خوزپرس از شوشتر، سجاد رمضانی فرد سرپرست شهرداری سرداران اظهار داشت: توجه و اهمیت به جایگاه ورزش و حمایت از جوانان یکی از اولویت های ما برای برگزاری مسابقات ورزشی است.

وی افزود: در این مسابقات تیم فوتسال پایگاه امام رضا (ع) شهر سرداران توانست مقام اول را کسب نماید که شهرداری سرداران به رسم یادبود یک دست لباس ورزشی تقدیم نماینده این تیم نمود

شهرداری سرداران با حمایت اعضای شورا از کارهای فرهنگی ورزشی برای جوانان استقبال خواهد کرد و تلاش میکنیم علاوه بر کارهای عمرانی در کارهای فرهنگی ورزشی گام های مثبتی بر داریم.