به گزارش خوزپرس از اهواز، سیدمحمد سادات‌ابراهیمی در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به اینکه سرپرست نهاد ریاست جمهوری در جلسه‌ای با حضور وزرای نفت و جهاد کشاورزی، دستور اکید برای پرداخت مطالبات گندمکاران را صادر کرد، اظهار کرد: مجموع گندم تولیدی در استان خوزستان، یک میلیون و ۵۸۰ هزار تن بوده است که خریداری و تحویل دولت داده شد.

وی افزود: مجموع ارزش این مقدار گندم خریداری‌شده، برابر با ۲۷ هزار میلیارد تومان بوده و در این زمینه تاکنون ۱۸.۶ هزار میلیارد تومان تخصیص یافته و در حال واریز به حساب کشاورزان است که این مساله زمان‌بر است.

سادات‌ابراهیمی ادامه داد: مابقی مطالبات پرداخت‌نشده گندم‌کاراران برابر ۸.۳ هزار میلیارد تومان است که در اسرع وقت پرداخت خواهد شد، اما بخش مهمی از مطالبات گندمکاران خوزستانی تا امروز پرداخت شده است.

وی یادآور شد: همچنین در سطح کشور، ۵۱ هزار میلیارد تومان از مطالبات کشاورزان پرداخت شد که بخش عمده‌ای از آن مربوط به استان خوزستان است و قول داده شد که مابقی نیز به مرور پرداخت شود.