علی اکبر حسینی محراب استاندار خوزستان روز پنجشنبه ۲۶ بهمن ماه در جریان سفر به شهرستان شوشتر با حضور در مسجد جامع شوشتر با جمعی از مردم دیدار و گفتگو کرد.

استاندار خوزستان همچنین از منزل مرحوم آیت الله سید محمد حسن آل طیب از علمای شاخص این شهرستان دیدن کرد.