به گزارش  خوزپرس ، با رسیدن به پیشرفت فیزیکی ۹۰٪، عملیات اجرایی محوطه سازی و تکمیل ساختمان اداری بچینگ شهرداری مسجدسلیمان توسط معاونت امور زیربنایی رو به پایان است.