به گزارش خوزپرس ، آرش قنبری در این روز از پروژه های : تعریض جاده دسترسی فرودگاه ، احداث دیوارهای حائل منطقه چهاربیشه و باشگاه سوارکاران ، بازسازی محوطه میدان شهید بهنام محمدی ، بازسازی میدان میدان هوانیروز ، دیوار حائل و جاده دسترسی کوی شهید حبیب داودی، تعریض و اصلاح هندسی میدان بانک ملی بازدید نموده و آخرین روند پیشرفت فیزیکی و اجرای صحیح این پروژه ها را مورد بررسی و نظارت قرار داد.