به  گزارش خوزپرس از اهواز ؛ عباس نوری یکی از چهره های شاخص انتخابات در حوزه انتخابیه شوشتر و گتوند به حوزه انتخابیه تهران بزرگ تغییر حوزه داد، این تغییر حوزه انتخابیه برای آقای نوری و برای حوزه انتخابیه شوشتر و گتوند می تواند یک بازی برد – برد باشد چرا که وی با سبد رای قابل خود می تواند سادات ابراهیمی را به راحتی پیروز انتخابات کند.

مهندس نوری چنانچه در یکی از لیست های سیاسی پایتخت قرار بگیرد با توجه به رای حزبی می تواند یکی از ۳۰ نماینده تهران بزرگ باشد و با توجه به گرایش فکری این جوان متخصص احتمال حضور وی در لیست تهران کاملا مشهود است. با توجه به ویژگی های خاص نوری، حضور وی در مجلس شورای اسلامی از حوزه تهران بزرگ می تواند یک برد برای دو شهرستان شوشتر و گتوند باشد. از سوی دیگر تاثیر تغییر حوزه انتخابیه توسط آقای نوری فضای انتخاباتی حوزه انتخاباتی شوشتر و گتوند را به نفع سید محمد سادات ابراهیمی از حوزه انتخابیه شوشتر و گتوند که نامزد اتحاد اقوام است تغییر می دهد.