خوزپرس:

*🖋️سیدنورعلی میرابراهیمی*
شهرستان‌های شوشتر و گتوند بواسطه دارا بودن شرکت‌های مختلف صنعتی ، کشاورزی و غیره در اطراف خود در ردیف آن دسته از شهرستان‌هایی قرار دارند که میتوانند به واسطه سهم خود از مسئولیت‌های اجتماعی آن شرکت‌ها گام‌های موثری را درجهت پیشبرد اهداف زیست محیطی و ایجاد اشتغال و کارآفرینی و سایر موضوعات اجتماعی از جمله حمایت از کودکان بدسرپرست و بی‌سرپرست ، زنان سرپرست خانوار و همچنین حمایت از کودکان بازمانده از تحصیل و موارد مشابه توسط دستگاه‌های ذیربط بردارد.
اما متاسفانه مشاهده می‌شود که با دخالت برخی افراد غیرمسئول سهم جامعه از مسئولیت‌های اجتماعی دراین شهرستانها به سمت و سویی غیر از آنچه در قانون به آن اشاره شده است برود.
تعریف جامع و کامل از مسئولیت اجتماعی شرکتها در بند پ ماده ۱ قانون مسئولیت‌های اجتماعی شرکتها آمده است: فعالیتهای اجتماعی ، توسعه‌ای و خدماتی که یک شرکت، اعم از دولتی و خصوصی، درقبال جامعه، محیط‌زیست، مصرف‌کنندگان، کارکنان و سهامداران انجام می‌دهد ، سمت و سوی هزینه کرد این مبالغ، تحت عنوان مسئولیت‌های اجتماعی شرکت‌ها را مشخص می‌کند، بدون تردید همه مسئولان باید تابع قانون مذکور باشند.
همچنین در ماده ۲ قانون مسئولیت‌های اجتماعی شرکت‌ها مشخصاً شرکت‌های مذکور را به ارائه گزارش به عموم مردم موظف نموده است.
ماده (۲): تمامی شرکت‌های فعال در کشور که با سه شاخص گردش مالی، تعداد کارکنان و دامنه مخاطبان که از حد مشخص شده توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بالاترند، ملزم هستند سالیانه گزارش مسئولیت اجتماعی شرکت خود را در اختیار عموم قرار دهند. ضابطه حد مشخص شده در آیین نامه اجرایی این قانون توسط هیئت وزیران مشخص می‌شود.
حال سوال اینجاست که: *آیا شرکت‌های تابعه شهرستان‌های شوشتر و گتوند گزارشی از عملکرد توزیع سهم مسئولیت‌های اجتماعی خود به افکار عموم جامعه داده اند یا خیر؟*
جهت اطلاع و راهنمایی به مدیران شرکت‌های تابعه شوشتر و گتوند در تبصره ۱ ماده ۲ قانون مسولیت‌های اجتماعی شرکت‌ها مشخصاً محور ارائه گزارش شرکت‌ها به افکار عمومی اعلام گردیده است
ماده ۲ تبصره «۱» : گزارش مسئولیت اجتماعی شرکت ها باید شامل موارد زیر باشد:

۱. تأثیرات مثبت یا منفی شرکت بر محیط زیست
۲. بهداشت و ایمنی محیط کار
۳. حمایت از مصرف‌کننده با تمرکز بر فعالیت‌های مربوط به سلامت و حفظ حریم خصوصی مصر ف کنندگان
۴. فعالیت‌های صورت گرفته در مسیر توسعه آموزش و رفاه در جامعه با تفکیک منطقه
۵. شاخص‌های عدالت و تبعیض در محیط کار
۶. حمایت‌ها و تسهیل فعالیت تشکل کارگری شرکت با شرح مصادیق آن
۷. حاکمیت سازمانی، با تمرکز بر شفافیت و پاسخگویی شرکت.

*اکنون با توجه به اینکه برخی از شرکت‌های تابعه شهرستان‌های شوشتر و گتوند مدعی هستند که به مسئولیت‌های اجتماعی خود عمل نمودند جامعه آماده است تا گزارش‌های مدیران شرکت‌ها را مطابق قانون ملاحظه نماید*