به گزارش خوزپرس از اهواز، مدیر دفتر حراست و امور محرمانه آبفا خوزستان گفت: برای مانور مذکور سه سناریو پیش بینی شده بود که شناسایی و آگاهی محیطی عوامل نفوذی از طریق کارگاه آموزشی و همچنین انجام اقدامات خرابکارانه، استفاده از غفلت انباردار و ورود سارق به انبار و جاسازی تجهیزات با ارزش ریالی بالا و در پی آن بازبینی و رویت کالا توسط نگهبانان از جمله این موارد بود.

حاجت پور افزود: بازدید علمی دانشجویان از تاسیسات و انجام اقدامات خرابکانه و بیوتروریسمی توسط عامل نفوذی بعنوان سناریوی سوم در نظر گرفته شده بود.

مدیرعامل شرکت آبفا خوزستان نیز اذعان داشت: مانور‌های سراسری و فصلی شرکت‌های آبفا با توجه به نوع خدمتی که ارائه می‌نمایند با هدف تعامل، هم افزایی و هماهنگی بین دستگاه‌های اطلاعاتی، انتظامی و امدادی برگزار شده و شناسایی و بررسی نقاط ضعف و قوت از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

محمد رضا کرمی نژاد خاطر نشان کرد: در این راستا مانور دفاع از مقر آبفا خوزستان توسط دفتر حراست و امور محرمانه در سناریو‌های پیش بینی شده با موفقیت و بطور کامل انجام شد.

از دیگر اهداف برگزاری این مانور به مقابله با نفوذ و خرابکاری، دفع تهدیدات بیوتروریسمی، هوشیاری و حفظ آمادگی عوامل انسانی، حفاظت از مخازن، تصفیه خانه‌ها و چاه‌ها و جلوگیری از سوءاستفاده از کپسول‌های گاز کلر و تهدیدات سایبری می‌توان اشاره کرد.