به گزارش خوزپرس از اهواز ؛امسال نمایشگاه ابزارآلات صنعتی در خوزستان با حضور شرکت رونیکس برگزارشد که حضور این شرکت ایرانی و بزرگ مورد استقبال مردم شریف اهواز و استان قرار گرفت.

خبرنگار خوزپرس د گفت و گوی اختصاصی خوزپرس با محسن رامخو قائم مقام شرکت رونیکس اظهار داشت: