به گزارش خوزپرس از اندیمشک؛ حضرت آیت الله دکتر محسن حیدری به دیدار سرهنگ پاپی رفتند و از نزدیک جویای احوال جانباز بزرگوار شدند.

عضو مجلس خبرگان رهبری نیروی انتظامی را نیروی خدمتگزار و مورد اعتماد مردم دانست و افزود: تلاش شبانه روزی جان‌برکفان نیروی انتظامی که با وظیفه شناسی و گذشتن از مال و جان خویش امنیت را به جامعه هدیه می‌کنند، علاوه بر رضایت مردم، رضای خداوند سبحان را نیز به دنبال دارد.