به گزارش خوزپرس از مسجدسلیمان سجاد فرمهمدی مدیرعامل اتحادیه ی شرکت های تعاونی روستایی مسجدسلیمان انتخاب شد، از سوابق وی می‌توان به :

-تدریس در مراکز آموزشی غیر دولتی

-نماینده انجمن مردمی روزنه امید جوان شهرستان مسجدسلیمان

– معاونت اتحادیه تعاونی روستایی شهرستان مسجدسلیمان

اشاره کرد