خودکشی پدیده پیچیده ای است که حاصل تعامل عوامل مختلف اعم از:

 زیستی ( سابقه اقدام به خودکشی از طرف خود و خانواده ).

 روانی ( تاب آوری و استرس‌هایی که فرد با آن مواجهه است). اجتماعی( اینکه فرد به چه اندازه حمایت های اجتماعی و خانوادگی دارد) .

فرهنگی( اینکه فرهنگی که در آن هستیم چه میزان تحت تاثیر این امر قرارگرفته هست) .

 معنوی ( باورها و اعتقادات و قالب های ذهنی فرد)را شامل می شود

 نداشتن تعادل در هر یک از این ابعاد ( معنویت، رشد وارتقا شخصیت، سلامت، روابط دوستانه و اجتماعی، خانواده، تفریح و …. ) باعث تجربه درد عمیق ، ترس و یأس و ناامیدی و اضطراب خواهد شد

متاسفانه به ازای هر خودکشی ۱۳۵نفر متحمل سوگ شدید میشوند و آمار نسبی نشان میدهد با فوت هر یک نفر در اثر خودکشی، بیست نفر تلاش و اقدام به خودکشی دارند و افکار خودکشی چهل برابری بوجود می‌آید.

 حال بگذریم از آنچه این اتفاق تلخ و دردناک را رقم می‌زند بپردازیم به مختصر مداخله ای هر چند کوتاه :

اینکه هوشیار باشیم،مشکلات و سختی ها همیشه از ازل بوده و هست و این ما هستیم که باید با توسعه مهارت های لازم، زندگی و افزایش توانمندی های مورد نیاز را به گونه ای قدرتمندانه به سمت خود بکشانیم و تغییر دهیم این ما هستیم که باید با شناخت نقطه قوت ها و ضعف ها، آگاهی لازم را کسب نماییم و به شناخت خود برای بهتر پیروز شدن بر چالش ها و مشکلات قدم برداریم.

 مهارتی مهم و سازنده همچون تاب آوری را نه فقط در شرایط بحران بلکه در شرایط عادی و معمولی فرا بگیریم. هوش هیجانی و تنظیم هیجانات همچون خشم،استرس، اضطراب و نگرانی را روتین زندگی خود داشته باشیم.

 مهارت حل مسئله ارتباطات سالم و موثر و آموزش خانواده در برابر خطرات احتمالی مانند اقدام به خودکشی،و دیگر مهارت های لازم را فرا بگیریم و از کودکی برای آموزش این مهارت ها در فرزندانمان بکوشیم تا شاهد این حجم از افراد ناتوان در برابر مشکلات روزمره نباشیم.

به امید روزهایی سرشار ازقدرت سازگاری در هر شرایطی مخصوصا در شرایط بحران.

اشکان برون خبرنگار شهرستان باغ ملک