به گزارش خوزپرس به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی : مراسم تکریم و معارفه مدیران سابق و جدید شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خوزستان برگزار شد.

 

طی حکمی از سوی حمید رسولی مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی کشور ، سید علی موسوی مدیر نمایندگی شرکت در بند امام خمینی با حفظ سمت به عنوان سرپرست شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خوزستان منصوب و از زحمات سیف ا… طاهری مدیر سابق تقدیر و تشکر گردید .

 

در این مراسم عضو محترم هیئت مدیره و معاون محترم توسعه مدیریت و منابع ، مشاور محترم مدیرعامل و مدیر هماهنگی امور استانهای شرکت خدمات حمایتی کشاورزی و معاون مدیر هماهنگی امور استانها حضور داشتند.

 

 

🖌کیوان کرُدحبیبی