حجت الأسلام ناصری نژاد نماینده شادگان صبح امروز در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری خوزپرس  اظهار کرد : رویکرد ما به عنوان یک تیم این است که بتوانیم همانند تکمیل زیرساخت های روستایی به تکمیل زیرساخت های شهری نیز بپردازیم.

وی ادامه داد: در سال های گذشته با توجه به نیاز شهرداری شادگان به اعتبارات جهت اجرای پروژه های سطح شهر شادگان ، اعتبارات سهم نماینده را به سمت شهرداری شهر شادگان گسیل کردیم و قصد داریم تا تکمیل زیر ساخت ها و بیرون آمدن وضعیت معابر و مبلمان شهری این رویکرد را ادامه دهیم.

نماینده شادگان عنوان کرد: امسال هم اعتباراتی با عنوان سهم نماینده موجود است که با برنامه ریزی صورت گرفته تصمیم گرفتیم جهت تکمیل ساحل سازی رودخانه شادگان آن اعتبارات را مجددا در اختیار شهرداری قرار دهیم