یادداشت روز خوزپرس: به قلم علی طلاوری؛ در روزهای اخیر بعضی از افرادی که هیچگونه سابقه ای در رسانه های استان نداشته و یک خبرگزاری که تازه از خواب بیدار شده با استفاده از مدارک قدیمی که سال قبل هم در رسانه ها منتشر شده بود، اقدام به تخریب دکتر ناصری مدیر عامل موفق توسعه نیشکر و صنایع جانبی کرده اند.
دکتر عبد علی ناصری در حالی آماج حملات این افراد قرارگرفته که فیش های منتشر شده مربوط به مرداد سال ۱۴۰۰ و اردیبهشت ۱۴۰۱ هستند!  دو سال قبل هم با همین مدارک به وی هجمه سنگینی وارد شده بود.
این در حالیست که در طول دوسال اخیر با مدیریت جهادی دکتر عبد علی ناصری اقدامات مهمی در شرکت توسعه نیشکر ایجاد شد؛ تحول در شرکت های زیرمجموعه و بروز رسانی امکانات،آغاز به کار ساخت کارخانجات جدید، بازگشت امید به هفت تپه و رهایی از چنگ سازمان خصوصی سازی ، تبدیل وضعیت اکثر نیروهای نیشکری،همسان سازی حقوق ها و افزایش پرداختی به کارکنان در همه واحد های توسعه نیشکر که باعث رضایت حداکثری نیروها از مدیریت ایشان گردیده است.
حال برخی افراد معلوم الحال که با استخدام غیرقانونی بستگانشان در شرکت توسعه نیشکر مخالفت شده و همچنین با خط گرفتن از برخی مدیران عزل شده و مافیایی، با انتشار تصاویری از گذشته قصد فشار مجدد به مدیرعامل موفق این شرکت را دارند که با توجه به تمدید قرارداد وی تا پایان سال باید گفت دوران توییت زدن جهت باج گیری پایان یافته و تخریب ها با استناد به مدارک قدیمی و اخبار سوخته اثری نخواهد داشت.
گفتنی است استخدام هزاران نفر از جوانان بومی در چند سال اخیر و هزاران نفر دیگر در طرح های شرکت توسعه نیشکر با شروع ساخت کارخانه های کاغذسازی،کود فسفاته،کارخانجات خوراک دام و کارخانه تولید اسانس اکالیپتوس با مدیریت دکتر ناصری در سال جاری امکان پذیر خواهد شد.