به گزارش روابط خوزپرس: به دستور شهردار مسجدسلیمان آرش قنبری در راستای زیباسازی و ایجاد مناظر چشم نواز شبانه توسط واحد زیباسازی معاونت خدمات شهری عملیات نورپردازی پل نمره ۲ به انجام رسید

 

با توجه به قرار گرفتن پل نمره ۲ در اصلی ترین مسیر تردد شهروندان این اقدام شهرداری علاوه بر زیباسازی شهری، موجب افزایش ضریب ایمنی و امنیت عبوری وسایل نقلیه هم شده است