به گزارش خبرگزاری خوزپرس بندرماهشهر علیرضااحمدپورمسئول گروه پزشکی شهدای گمنام بندرماهشهرگفت:

به مناسبت سوم خرداد وسالروز آزاد سازی خرمشهر گروه جهادی پزشکی شهدای گمنام با همکاری بیسج جامعه پزشکی شهر بندرامام خمینی ره ،پایگاه بسیج پتروشیمی اروند،هیات رزمندگان اسلام ماهشهر وبندرامام طرح ویزیت (عمومی وتخصصی) وداروی رایگان در شهربندرامام خمینی ره برگزارکرد.وی افزود:دراین طرح تخصصی(قلب وعروق،داخلی،ارتوپد،جراح عمومی وپزشک عمومی) به بیش از ۲۶۰ نفر از افراد تحت پوشش کمیته امداد،بهزیستی وخیریه ها خدمات درمانی،دارویی رایگان گردید.احمدپوردرپایان اظهارداشت:

گروه پزشکی شهدای گمنام ماهشهر طبق تقویم ترسیمی خود با کمک خیرین پشتیبان خود اقدام به برگزاری کاروان سلامت میکند وهدف از این طرح ایجاد سلامتی پایدار برای افراد کمتر برخورداراست.

خبرنگارناصرحکیمی