فرماندار شهرستان کرخه گفت: توسعه زیرساخت های حوزه بهداشت و درمان شهرستان کرخه در اولویت کاری دانشگاه علوم پزشکی اهواز باشد.

 

محسن ستاری فر فرماندار شهرستان کرخه در نشست با رئیس دانشگاه علوم پزشکی اهواز گفت: تسریع در روند اجرای بیمارستان، راه اندازی مرکز پذیرش و بستری موقت، تجهیز مراکز فوریتهای پزشکی، توسعه کمی و کیفی دارو، تخصیص پزشکان متخصص، ایجاد و توسعه مراکز جامع و خانه های بهداشت شهرستان از مطالبات به حق مردم است.

 

فرماندار کرخه خواستار اجرای طرح طبقه بندی نیروهای شبکه بهداشت و درمان این شهرستان شد و افزود: انتظار می رود دانشگاه علوم پزشکی اهواز نسبت به اجرایی کردن مطالبات به حق مردم در حوزه بهداشت و درمان شهرستان کرخه اهتمام جدی داشته باشد.