به گزارش خوزپرس، پس از نشرکلیپی در فضای مجازی ازخانواده ای که ساکن شهرستان کرخه هستند و بدلیل مصرف مواد مخدر منزلشان که در روستای حبائیه است به خرابه تبدیل شده و درخیابانهای شهرستان شوش در کنار رودخانه به همراه دو کودک خود در هوای گرم زندگی می‌کردند.

 

پس از مطلع شدن ستاری‌فر فرماندار شهرستان کرخه به صورت ویژه این موضوع را دردست اجرا گذاشته ، مهندس ستاری فر امروز پدر و مادر را به دلیل مصرف مواد مخدر به مراکز ترک اعتیاد معرفی و نامه کودکان را جهت نگهداری تحت نظر مراکز بهزیستی نوشتند و دستور دادند تا مدتی که پدر و مادر در کمپ ترک اعتیاد هستند، منزلشان در روستای حبائیه شهرستان کرخه تعمیرشود تا پس از آن در منزل خود زندگی خودشان را ادامه بدهند.

 

شاید انجام بعضی کارها درچشم بعضی ها کوچک باشد ولی برخی کارها نجات خانوداه و نجات جامعه است که فقط اصحاب وجدان بیدار و نوع دوستان آنهارادرک می‌کنند.