در سال زراعی ۴۰۱-۴۰۲ بیش از ۸۰ هکتار سطح زیر کشت گیاهان دارویی شهرستان دزپارت است و

حدود ۵ هکتار زیر کشت گل بابونه دیم است.

بخشی از این مزارع ، از ارقام محلی و بومی و مابقی گل بابونه آلمانی می باشد.

 

برای کاشت هر هکتار گل بابونه ۱۰ کیلوگرم بذر مورد نیاز است.

در صورت کاشت اصولی و به موقع و با توجه به میانگین بارش مناسب بالای ۴۰۰ میلیمتر در شهرستان دزپارت و رعایت اصول داشت می توان تا ۴۰۰ کیلوگرم گل بابونه (سرگل خشک) به ارزش حدود ۱۰۰ میلیون تومان برداشت نمود.

 

کاشت گیاهان دارویی در شهرستان دزپارت علاوه بر اینکه درآمدزایی اقتصادی خوبی به نسبت کشت های رایج جو و گندم دارد و نظر به خانواده محور بودن این گیاهان می تواند بخش مهمی از جامعه ی بیکار خانم ها را درگیر این کار نماید و گام مهمی در جهت اصلاح الگوی کشت و بهبود معیشت بهره برداران محسوب می شود.

 

همچنین با حمایت از رونق و توسعه‌ی کشت گیاهان دارویی در شهرستان دزپارت می توان زمینه ساز رونق گردشگری و صنایع بسته بندی و تبدیلی باشد.