.علی زمانپور ریاست شورای شهرستان ضمن تبریک هفته ی شوراها خدمت همه ی همکاران دراین نهادمردمی وتبریک روز کارگر خدمت همه ی کارگران عزیزو زحمت کش وهمچنین تبریک روز استاد ومعلم خدمت همه ی همکاران عزیز وفرهیخته عنوان نموددر دیدار روزجمعه مورخه ۸ اردیبهشت با دکترسیدصولت مرتضوی وزیر تعاون کار ورفاه اجتماعی نماینده ی ویژه ریاست محترم جمهور جناب دکتر سیدابراهیم رئیسی اهم موارد مورد مطالبه مردم شریف وفهیم شهرستان مسجدسلیمان وحومه بشرح ذیل بصورت مکتوب تحویل ایشان گردیدواستدعانمودیم که دراسرع وقت تقدیم ریاست جمهور نماید .

-۱معضل بیکاری و عدم اشتغال پایدار جوانان وسرپرستان خانوار:باتوجه به اینکه نرخ بیکاری دراین شهرستان رقم ۴۸درصد می باشد استدعاداریم با توجه به اینکه مبحث بیکاری یکی از عوامل اصلی افسردگی جوانان ودغدغه های خانواده های محترم آنها شده بطوریکه در برخی موارد بدلیل عدم تمکن مالی برخی از جوانان اقدام به خودکشی می کنند اقدامات لازم را با توجه به ظرفیت های خدادادی منطقه ازجمله نفت وگاز وتخصیص منابع جهت احداث پتروپالایش وسایرصنایع تبدیلی و وابسته ،تخصیص منابع لازم جهت آبیاری زمین های کشاورزی،تخصیص اعتبارات درحوزه ی گردشگری،توجه بیشتر به توسعه شهرک های صنعتی وصنایع کوچک وزودبازده ،تخصیص منابع جهت احداث فاز دوم کارخانه سیمان شهرگلگیر،توجه بیشتر به استخدام نیروهای بومی در پتروشیمی وجلوگیری از تبعیض دربکارگیری نیروی انسانی بصورت ویژه

-۲توجه به تخصیص اعتبارات لازم جهت احداث وبهسازی وتکمیل جاده ی موصلاتی شهرستان های مسجدسلیمان ،اندیکا،لالی وچهارمحال بختیاری به اهواز که دارای ۶۰ نقطه ی کور وحادثه خیز می باشد وسالیانه افراد زیادی دراین جاده ی غیراستاندارد ،کم عرض ،دوطرفه وشلوغ براثرسوانح جاده ای جان خودرا ازدست می دهند وخانواده های زیادی را عزادار نموده وخسارت جانی ومالی زیادی را بدنبال داشته وهمچنین احداث اورژانس های جاده ای بیشتر باتوجه به طولانی بودن مسیر۱۲۷کیلومتری ونبوداورژانس جاده ای .

-۳تمهیدات لازم جهت راه اندازی هرچه سریعتر فرودگاه مسجدسلیمان که نقش بی بدلیلی درتوسعه این شهرصنعتی دارد

-۴توجه به جابجایی منازلی که درشهر مسجدسلیمان درمحدوده شعاع آلوده به نفت وگاز حریم چاه ها قراردارند وهمچنین مکلف ومتعهد نمودن وزارت نفت (شرکت بهره برداری نفت وگاز)به انجام مسئولیت های اجتماعی از جمله نخاله برداری وتسطیح منازل تخلیه شده در مناطق آلوده وایجاد فضای سبزوهمچنین توجه به بازسازی ومقاوم سازی مدارس بافت فرسوده علی الخصوص مدارسی که براثرزلزله تیرماه ۱۳۹۸دچارخسارت وصدمات جدی شده وخطرآفرین شده اند

-۵توجه به کمبود آب شرب شهرستان بطوریکه بعداز گذشت ۴ دهه هنوز بیشتر محلات شهرستان مسجدسلیمان با اینکه درکنار پرآب ترین رود کشور هستند درشبانروز ۳الی ۴ ساعت از آب شرب شهری برخوردار هستند همچنین تخصیص اعتبارات لازم جهت سیستم فاضلاب شهرمسجدسلیمان که بعداز گذشت چندین دهه فاقدسیستم فاضلاب می باشد

-۶توجه به روز احداث اولین چاه نفت خاورمیانه واکتشاف نفت در شهرمسجدسلیمان بعنوان پایتخت نفتی خاورمیانه در۵ خرداد وخدمات صدساله نفت مسجدسلیمان به کشور ودعوت شهروندان از حضرتعالی وهیات دولت جهت تشکیل جلسه دراین شهر برای اولین بار جهت بررسی ورسیدگی به مسائل مختلف اقتصادی واجتماعی ومسائل مطروحه.درپایان ایشان ازنماینده پرتلاش وپیگیر جناب دکتر علیرضا ورناصری وامام جمعه‌محترم ،فرماندار محترم وشهردارمحترم وهمه ی اعضای محترم شورای تامین واداری شهرستان که هرکدام بنوعی مطالبات شهروندان را به سمع واطلاع وزیرمحترم رساندند تقدیروتشکر نمود.