به گزارش خوزپرس از اهواز، علی اکبر حسینی محراب امروز شنبه ۲۰ اسفند ماه در بازدید از سد دز گفت: آورد آب سد‌های خوزستان به سمت تالاب شادگان و کانون‌های ریزگرد در استان هدایت می‌شود.

وی با تاکید بر اینکه ستاد بحران استانداری خوزستان بر روند خروجی آب سد‌های استان نظارت کامل دارد افزود: ساکنان پایین دست سد‌های استان در این زمینه نگرانی نداشته باشند، زیرا آب خروجی از سد‌های خوزستان برای مصارف کشاورزی رها سازی می‌شوند.

استاندار خوزستان با بیان اینکه خروجی از آب سد دز از ۴۰۰ مترمکعب در ثانیه به ۷۵۰ متر معکب در ثانیه رسیده است گفت: با این وجود هنوز مخزن سد دز به تراز نرمال نرسیده است.

حسینی محراب با اشاره به آماده باش ستاد مدیریت بحران استان برای روز‌های آینده در صورت آب شدن برف کوه‌های بالا دست سد‌ها بیان کرد: در صورت لزوم آب سد‌های خوزستان برای مصارف کشاورزی به سمت تالاب شادگان و کانون‌های ریزگرد استان رهاسازی و هدایت می‌شود.