به گزارش خوزپرس آئین کاشت نهال به مناسبت ۱۵ اسفند روز درختکاری با حضور شهردار و مدیران شهرداری مسجدسلیمان برگزار شد.

 

آرش قنبری شهردار مسجدسلیمان در این آئین با اشاره به اینکه مدیریت شهری همه تلاش خود را برای افزایش سرانه فضای سبز شهری به ازای هر نفر بکار می بندد،گفت: یکی از مطالبات درست مردم افزایش سرانه فضای سبز و بهبود وضعیت پارک ها می باشد که امیدواریم با برنامه ریزی های صورت گرفته شده سال آینده شاهد رشد سرانه فضای سبز شهری باشیم