به گزارش خوزپرس از اهواز به نقل آبفا کشور، مشاور مدیرعامل و مدیرکل دفتر روابط عمومی و ارتباطات مردمی شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور در همایش مدیران روابط‌عمومی صنعت آب و فاضلاب کشور به میزبانی آبفای استان اصفهان بر لزوم استفاده از ظرفیت مسئولیت اجتماعی نهادها و موسسات بزرگ در فرهنگ سازی مدیریت مصرف آب تاکید کرد.

علیرضا اقبال فعالیت های آموزشی و ترویجی در راستای مدیریت بهینه مصرف آب بسیار حائز اهمیت برشمرد و اظهار داشت: روابط عمومی ها برنامه‌ریزی هدفمند و موثر برای حضور در مدارس و سایر مراکز آموزشی را در دستور کار خود قرار دهند.

وی در خصوص اهمیت ارتباط روابط عمومی ها با رسانه ها افزود: پروژه جهاد آبرسانی به روستاها به عنوان بزرگ‌ ترین پروژه عمرانی کشور توسط وزارت نیرو در حال اجرا است و اطلاع رسانی این خدمات به مردم از طریق تعامل خوب با رسانه ها صورت می گیرد.

مدیرکل دفتر روابط عمومی و ارتباطات مردمی شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور طراحی پویش‌های فرهنگی در سطح استان ها را لازمه کار روابط عمومی ها عنوان کرد و گفت: این قبیل فعالیت‌ها می‌تواند با هماهنگی روابط عمومی آبفای کشور و به صورت ملی برنامه‌ریزی شود.

اقبال بر کیفی‌سازی پروژه‌های افکارسنجی و پرهیز از طرح‌های صرفا توصیفی در روابط عمومی ها تاکید کرد و گفت: از همکاران خود در روابط عمومی های صنعت آبفا می خواهم که در انجام فعالیت های پژوهشی به ابعاد تحلیلی توجه ویژه داشته باشند.

وی همچنین بهره‌گیری از مشاوران درون و برون‌سازمانی برای ارائه ایده‌های جدید و حل‌ مسائل را بسیار مهم ارزیابی و عنوان کرد: آنچه که برای ما اهمیت دارد این است که چگونه می‌توان خلاقیت‌های موجود در افراد را در جهت اهداف سازمان به کار بست و از آن استفاده کرد.