یادداشت روز خوزپرس: نقطه آغاز صلح و نقطه مقابل صلح با دیگران به قلم کریم محرمی راد
 نقطه آغاز صلح با دیگران  صلح با خویشتن است .
 صلح با خویشتن از پذیرش خویش با همه استعدادها ، ضعف ها و قوت ها و تلاش برای بهبود واقعی خویش است .
 جنگ درونی با خویش باعث گفتار و رفتار منفی با خویش می شود !
 صلح با خویش آغاز از بین بردن فساد و اذیت از خویش در حوزه افکار ، احساسات و رفتار است .
 نقطه مقابل صلح  تفرقه و دشمنی( جنگ) است .
 جنگ درونی با عقلانیت و حق پذیری به صلح می رسد و از نشانه های آن محبت و احترام ( مهربانی ) با هم نوعان است .
 باور کنیم سخت ترین دشمن در درون ماست و آن جهل ماست .
 درمان جهل سوال برای نادانسته ها و سکوت در جایی که حکمی نمی دانیم یا به ما مرتبط نیست .
 مدرسه زندگی  به قلم  کریم محرمی
کانال اطلاع رسانی مدرسه زندگی در پیام رسان بله