به گزارش خوزپرس از اهواز، شرکت کشت وصنعت امام خمینی (ره) به منظور تأمین بخشی از نیروی انسانی (مرد) مورد نیاز خود در این شرکت، افراد واجد شرایط را از طریق برگزاری آزمون کتبی، مصاحبه و طی مراحل گزینش به صورت نیروی پیمانکار تأمین نیرو در شوشتر استان خوزستان دعوت به همکاری مینماید.
مهلت ثبت نام تا ۲ آذر ۱۴۰۱ می باشد.

مشاهده پی دی اف آگهی

برای ثبت نام کلیک کنید

شرایط عمومی
الف– داشتن تابعیت جمهوری اسلامی ایران؛
ب– اعتقاد به نظام جمهوری اسلامی ایران و دین مبین اسلام یا یکی از ادیان مصرح در قانون اساسی؛
پ– التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران؛
ت– دارا بودن دانشنامه/ گواهینامه موقت فراغت از تحصیل و گواهی پایان طرح در مقطع تحصیلی مربوطه برای انجام وظایف و مسئولیت های شغل موردنظر؛
ث– دارا بودن کارت پایان خدمت نظام وظیفه (دوره ضرورت) یا معافیت قانونی دائم؛
ج– داشتن سلامت جسمی و روانی و توانایی برای انجام کاری که بکارگیری میشوند؛
چ– عدم اعتیاد به مواد مخدر؛
ح– نداشتن سابقه محکومیت جزایی مؤثر؛
خ– عدم وجود هرگونه ممنوعیت بکارگیری همچون عدم محکومیت به مجازات اخراج، بازنشستگی، بازخرید خدمت و انفصال دائم از خدمات دولتی توسط آراء مراجع قضایی و یا قانونی ذیصلاح؛
د– داوطلبان بکارگیری در زمان ثبت نام نباید جزء نیروهای بازخرید خدمت و یا بازنشسته سایر دستگاه های اجرایی باشند؛
ذ– عدم اشتغال و همچنین نداشتن تعهد خدمت به دولت، شرکت های دولتی و سازمان های وابسته به دولت و شرکت های خصوصی و مؤسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است، در زمان انجام آزمون الزامی است؛
تبصره ۱ :مسئولیت قبول یا عدم قبول استعفای پذیرفته شده نهایی بر اساس قوانین و مقررات مربوطه توسط دستگاه اجرایی، در زمان انعقاد قرارداد، به عهده داوطلب پذیرفته شده آزمون است.
تبصره ۲ :نحوه تشخیص شرایط افراد ابتدا بر اساس خوداظهاری است. چنانچه حسب استعلامهای انجام شده خلاف آن اثبات شود، افراد موصوف در هر مرحله از مراحل بکارگیری که باشند حذف و افراد حائز شرایط بعدی جایگز ین خواهند شد.
ر– دارا بودن حداکثر بیست و هشت (۲۸) سال برای دارندگان مدرک تحصیلی دیپلم (متولدین ۱۳۷۳/۰۸/۲۴ به بعد) و حداکثر سی سال (۳۰) سال برای دارندگان مدرک تحصیلی فوق دیپلم (متولدین ۱۳۷۱/۰۸/۲۴ به بعد) و حداکثر سی و دو سال (۳۲) سال برای دارندگان مدرک تحصیلی کارشناسی (متولدین ۱۳۶۹/۰۸/۲۴ به بعد) و حداکثر سی و چهار سال (۳۴) سال برای دارندگان مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد (متولدین ۱۳۶۷/۰۸/۲۴ به بعد)
تبصره ۳ :حداکثر پذیرش سابقه بیمه تأمین اجتماعی پنج (۵) سال است که به شرط حداکثر سن اضافه میگردد.
تبصره ۴ :متقاضیان مشمول ماده (۲۱) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران به شرط داشتن توانایی جسمی و فیزیکی متناسب با شرایط کار و با درخواست هیئت مدیره کشت و صنعت امام خمینی (ره) و تائید مدیرعامل هلدینگ به شرط حداکثر سن، ۵ سال اضافه میگردد.
شرایط اختصاصی
الف: متقاضیان (برای کلیه رشته های تحصیلی موردنیاز) حتماً باید بومی شهرستان شوشتر باشند. بومی به فردی اطلاق می گردد که حداقل دارای یکی از شرایط زیر باشد:
۱. محل تولد، محل صدور شناسنامه فرد و یک مقطع تحصیلی تا مقطع دیپلم در شهرستان شوشتر و حومه باشد.
۲. طی نمودن حداقل دو مقطع تحصیلی از مقاطع تحصیلی(ابتدایی، راهنمایی و دبیرستان) فرد متقاضی در شهرستان شوشتر و حومه.
۳. ارائه مدارک معتبر مبنی بر سکونت حداقل ۵ سال اخیر در شهرستان شوشتر و حومه.
ب رشته های تحصیلی موردنیاز، بر اساس رشته های تحصیلی مندرج در جدول شرایط احراز مشاغل خواهد بود.
تبصره ۱: مدارک تحصیلی مقطع دیپلم مورد تائید وزارت آموزش وپرورش و مدارک تحصیلی دانشگاهی مؤسسات آموزش عالی مورد تائید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ملاک عمل خواهد بود.
تبصره ۲: چنانچه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بنا بر مقتضیات زمانی بدون تغییر در محتوای رشتههای تحصیلی دانشگاهی، تغییراتی را در عناوین مدارک تحصیلی اعمال و آن را اعلام نماید؛ این تغییرات با ارائه مستندات قابل پذیرش است.
تبصره ۳: مدارک تحصیلی پایین تر از مقاطع تحصیلی اعلام شده مندرج در شرایط احراز مشاغل و همچنین مدارک معادل و افتخاری، برای شرکت در آزمون و بکارگیری مجاز نیست.
تبصره ۴: داوطلبان صرفاً در صورتی می توانند در آزمون ثبت نام نمایند که مقطع، رشته و گرایش مندرج در متن گواهینامه موقت یا دانشنامه مدرک تحصیلی آنان، مطابق با شرایط احراز مشاغل قیدشده در دفترچه راهنمای ثبت نام آزمون یکسان باشد. درصورتی که برای برخی از رشته های تحصیلی در دفترچه راهنمای ثبت نام آزمون، گرایش خاصی ذکرشده باشد، صرفاً فارغ التحصیلان همان رشته و گرایش تحصیلی می توانند در آزمون ثبت نام نمایند؛ اما درصورتی که هر یک از رشته های تحصیلی بدون ذکر گرایش و یا با عبارت «همه گرایشها» در دفترچه راهنمای ثبت نام آزمون درج شده باشد، فارغ التحصیلان کلیه گرایشهای آن رشته تحصیلی در مقطع موردنظر، می توانند در آزمون بکارگیری ثبت نام نمایند و درصورتی که یک رشته تحصیلی با عبارت «بدون گرایش» در دفترچه راهنمای ثبت نام آزمون ثبت شده باشد، صرفاً آن رشته تحصیلی به صورت تنها و بدون گرایش مدنظر است. بدیهی است در هر مرحله از فرایند جذب و بکارگیری مشخص گردد که مقطع تحصیلی، رشته تحصیلی و یا گرایش تحصیلی داوطلبان با شرایط ذکرشده در آگهی منطبق نباشد از سایر فرآیند بکارگیری حذف شده . داوطلب حق هیچگونه اعتراضی نخواهد داشت.
ج- جهت شغل نگهبان، معافیت پزشکی پذیرفته نیست. همچنین دارا بودن شرایط مناسب جسمانی شامل حداقل ۱۷۰ سانتی متر قد و برخورداری کامل از سلامتی بینایی، شنوایی و گفتاری الزامی میباشد.
د- قبولی در آزمون کتبی و مصاحبه، پس از تأیید واحد طب کار مربوطه، مبنی بر توانائی انجام امور مربوط در عنوان شغلی موردتقاضا، قابل پذیرش خواهد بود.
ه- برای شغل کارشناس تغذیه داشتن حداقل دو سال سابقه کار مرتبط، الزامی است.
مواد آزمون

الف) آزمون عمومی
۱- زبان و ادبیات فارسی
۲- معارف اسلامی
۳- زبان انگلیسی عمومی
۴- اطلاعات عمومی، دانش اجتماعی، هوش و استعداد تحصیلی
5- فناوری اطلاعات (مهارت های Internet،Excel ،PowerPoint ،Word)
تبصره ۱: اقلیت های دینی مصرح در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از پاسخگویی به سؤال های معارف اسلامی معاف بوده و نمره مکتسبه این داوطلبان، بر اساس مجموع تراز شده سایر سؤال های آزمون عمومی محاسبه خواهد شد.
ب) آزمون اختصاصی
علاوه بر آزمون عمومی، آزمون تخصصی حسب مورد در عنوان شغلی مربوطه به شرح مفاد مندرج در جدول بخش نهم این دفترچه انجام خواهد شد. منابع آزمون تخصصی متناسب با عنوان شغلی موردنظر، در همین دفترچه تشریح گردیده است.
تذکر: کلیه سؤالات مواد آزمون عمومی و اختصاصی به صورت چهارگزینه ای و دارای ضریب یکسان می باشند. ضمناً به ازای هر پاسخ اشتباه به سؤالات، یک سوم نمره منفی در نظر گرفته خواهد شد.

توجه: کارجوی گرامی، متن بالا شامل بخشی از شرایط دفترچه استخدامی می باشد، جهت مشاهده متن کامل بر روی مشاهده شرایط آگهی (PDF) در کادر پایین کلیک نمایید.