به گزارش خوزپرس، استاندارخوزستان درهفتمین جلسه شورای مبارزه با مواد مخدر استان خوزستان که درسالن اجتماعات استاندار برگزارشد گفت : دراین هفته فضای جامعه را به فضای مطالبات مردمی تبدیل کنید و درارتباط با استان پاک کنفرانس های خبری بگذارید.

مقتدایی افزود: دبیرخانه کنفرانس های خبری دراستان تشکیل  و دو الی سه هفته قبل از برگزاری مانوردربهمن ماه ۹۴ نشست های خبری تخصصی برگزارگردد.

رییس شورای هماهنگی مبارزه بامواد مخدراستان خوزستان نسبت به بررسی میدانی و ارزیابی عملکرد ادارات کل عضو شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان درسطح شهرستانها تاکید کرد و گفت : ادارات کل عضو شورای مبارزه با مواد مخدر که وظایف شان استانی است مواردی را به شهرستان ها ابلاغ می کنند اما باید توسط ستاد بصورت میدانی ارزیابی شود که آن موارد اتفاق افتاده است یا خیر؟

استاندارخوزستان  گفت : مبلغین ماه های محرم و صفرمشخص شوند و فرمانداران درخصوص  تعیین محتوی سخنرانی ها با محوریت امر مبارزه با مواد مخدر مشارکت کنند.

رییس شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان  بمنظورتنوع بخشی به برنامه های هفته مبارزه بامواد مخدردستور داد کلیپی کوتاه درحد ۳ دقیقه   با مضمون مبارزه با مواد مخدر خطاب به والدین تهیه و دراغلب نشست ها، همایش ها علمی و کنفرانس ها نمایش داده شود.

دکتر مقتدایی نسبت به استفاده بیشتر از توان سازمان های مردم نهاد درامر پیشگیری و مبارزه با مواد مخدر استان تاکید کرد و گفت : با پیگیری دبیرخانه شورای هماهنگی  مبارزه با مواد مخدراستان ۲ سازمان مردم نهاد با عنوان تخصصی فضای مجازی برای تولید برنامه های پیشگیری درفضاهای مجازی تشکیل شود و همه کمک کنند.

گزارش روابط عمومی استانداری خوزستان حاکی است که دراین نشست فرمانداران شهرستان های  کارون و باوی همچنین دانشگاه شهید چمران و اداره کل بهزیستی گزارش عملکرد دستگاه مربوطه خود را درامر پیشگیری و مبارزه با مواد مخدر ارایه دادند.