به گزارش خوزپرس به نقل از محمدرضا کرمی نژاد در گفت و گو با ایسنا، با اشاره به سفر شهریورماه رئیس جمهور به منطقه احمد فداله دزفول، اظهار کرد: در سفر شهریورماه رئیس جمهور به منطقه احمد فداله، دستوراتی صادر شد تا روستاهای این منطقه محروم در دزفول آبرسانی شوند و از این رو موضوع آبرسانی به این منطقه به صورت ویژه در دستور کار قرار گرفته است.

وی با اشاره به اعتبار آبرسانی به روستاهای احمد فداله دزفول، افزود: برای حل مشکل آب ۳۱ روستای منطقه احمدفداله دزفول ۵۰ میلیارد تومان اعتبار مصوب شده است که ۵۰ درصد از این اعتبار توسط وزارت نیرو و باقی آن توسط قرارگاه محرومیت زدایی و امور عشایر خوزستان تامین خواهد شد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب خوزستان گفت: تاکنون بازدیدهای فنی برای توسعه شبکه آبرسانی به روستاهای کوهستانی و منطقه محروم احمدفداله انجام شده و با اجرای مطالعات روند اجرایی آبرسانی آغاز خواهد شد.

کرمی نژاد عنوان کرد: با توجه به دستور ویژه رئیس جمهور با تامین به موقع اعتبارات، این ۳۱ روستای منطقه احمد فداله دزفول از آب شرب با کیفیت و پایدار بهره‌مند خواهند شد.

وی ادامه داد: با توجه به وجود زیرساخت‌های مناسب آبرسانی در سطح منطقه می‌توان با توسعه شبکه، امکان آبرسانی به مناطق عشایری را فراهم کرد و به سرعت آب را به مناطق محروم احمد فداله دزفول رساند. این مساله مورد تاکید رئیس جمهور است و امیدواریم بتوانیم به سرعت این مهم را اجرایی کنیم.