به گزارش خوزپرس به نقل از  پایگاه اطلاع رسانی استانداری خوزستان؛ با توجه به تصمیمات اتخاذ شده شورای ترافیک شهر اهواز به منظور روان سازی ترافیک، ساعت آغاز به کار ادارات و دستگاه های اجرایی سطح شهرستان تا پایان آبان‌ماه از ۸ صبح لغایت ۱۶ خواهد بود.

براساس این تصمیمات فعالیت ادارات، دستگاه های اجرایی، شرکت ها، دانشگاه ها، دانشکده ها، موسسات عمومی غیردولتی، مراکز آموزش عالی و موسسات آموزشی سطح شهرستان اهواز از یکم آبان تا ۳۰ آبان ۱۴۰۱ از ساعت ۸ صبح آغاز و ساعت ۱۶ به پایان می رسد.

همچنین فعالیت مراکز امدادی، عملیاتی، بهداشتی، اورژانس ۱۱۵، آتش نشانی ها، بیمارستان ها، و بخش های عملیاتی دارای نوبت کاری، تولیدی و ارائه دهنده خدمات شهری و شهرداری ها بدون تغییر و به روال سابق است.

لازم به ذکر است؛ ساعت کار بانک ها بر اساس تصمیمات شورای هماهنگی بانک های استان است.

گفتنی است؛ پیش از این به علت بازگشایی مدارس و به منظور روان سازی ترافیک، ساعات فعالیت ادارات، دستگاه های اجرایی، شرکت ها، دانشگاه ها، دانشکده ها، موسسات عمومی غیردولتی، مراکز آموزش عالی و موسسات آموزشی سطح شهرستان اهواز در مهرماه از ساعت ۸ صبح تا ساعت ۱۵:۳۰ اعلام شده بود که ساعات فعالیت در آبانماه ساعت ۸ صبح آغاز و ساعت ۱۶ به پایان می رسد.